Phoenix, ideell förening bildades för att stödja Phoenixmottagningen! Föreningens uppgift är medverka till att det finns lokaler och materiel för de verksamma medarbetarna och deras patienter- både ekonomiskt och praktiskt.

Föreningen är helt ideell och alla intäkter används oavkortat till dess ändamål. Genom att minska mottagningens administrativa- och lokalkostnader kan patientavgifterna hållas så låga som möjligt!

Som medlem i föreningen blir du ett viktigt stöd genom medlemsavgiften 300 kr/år. Det är även möjligt att bli månadsgivare med frivilligt belopp och ej bindande.

Bankgiro 5470-5371

När du är medlem får du löpande Medlemsnytt – skicka din e-postadress till oss samtidigt med din inbetalning!

  • När du betalar på bankgiro så skriv din e-postadress i meddelandefältet
  • Om du inte vill eller kan ta emot Medlemsnytt som e-post så måste du skriva din postadress tydligt både vid inbetalning på bankgiro.

Här kan du läsa föreningens medlemsbrev för juni 2021.

Alla som har medlemsärenden eller som vill bli medlem kan kontakta föreningen på e-postadressen: medlem@phoenixmottagningen.nu.

Phoenix, ideell förening är tacksam för varje bidrag!

GDPR

Enligt dataskyddsförordningen GDPR godkänner du genom din inbetalade medlemsavgift (alt. ditt frivilliga månadsbidrag) att vi sparar dina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister så länge som du är medlem/månadsgivare för att kunna skicka ut information om Phoenix, ideell förening och aktiviteter i föreningen. Dina uppgifter kommer att raderas från registret under året efter avslutat medlemskap alt. då du inte längre är månadsgivare.