Phoenix, ideell förening bildades för att stödja Phoenixmottagningen! Föreningens uppgift är medverka till att det finns lokaler och materiel för de verksamma medarbetarna och deras patienter- både ekonomiskt och praktiskt.

Föreningen är helt ideell och alla intäkter används oavkortat till dess ändamål. Genom att minska mottagningens administrativa- och lokalkostnader kan patientavgifterna hållas så låga som möjligt!

Som medlem i föreningen blir du ett viktigt stöd genom medlemsavgiften 300 kr/år. Det är även möjligt att bli månadsgivare med frivilligt belopp och ej bindande.

Bankgiro 5470-5371 eller Swish 123 253 2307

Det är viktigt att du skriver din e-postadress eller adress på inbetalningen, så att vi kan skicka ut information om mottagningen och aktiviteter som vi ordnar.

Alla som har medlemsärenden eller som vill bli medlem kan kontakta föreningen på e-postadressen: medlem@phoenixmottagningen.nu.

Phoenix, ideell förening är tacksam för varje bidrag!

GDPR

Enligt dataskyddsförordningen GDPR godkänner du genom din inbetalade medlemsavgift (alt. ditt frivilliga månadsbidrag) att vi sparar dina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister så länge som du är medlem/månadsgivare för att kunna skicka ut information om Phoenix, ideell förening och aktiviteter i föreningen. Dina uppgifter kommer att raderas från registret under året efter avslutat medlemskap alt. då du inte längre är månadsgivare.