Här finns information om hur du bokar tid hos våra läkare och terapeuter, vad det kostar och vad som gäller vid eventuell avbokning.

Alla som är verksamma hos oss har egna företag och patientförsäkring.

Välkommen att höra av dig om det är något annat som du undrar över. Du når oss via e-post: bokning@phoenixmottagningen.nu eller på telefon: 073-3559536.

Möte med läkare via video

Vi erbjuder patienter ute i landet att träffa läkare digitalt. Det är inte lika bra som ett verkligt möte, men en möjlighet för alla att träffa en antroposofiskt orienterad läkare oberoende av bostadsort.

Anna Maria Wiedemann erbjuder video-möten. Priset framgår nedan.

Eftersom mottagningen är privat, måste en patient betala hela kostnaden själv för ett läkarbesök. Läkarna kan skriva remisser för provtagning, röntgen mm, men då måste patienten själv betala för undersökningen. Vi föreslår att patienten fortsätter att vara skriven på sin vårdcentral för att få tillgång till provtagning mm.

Vi är väl medvetna om att priset för ett läkarbesök kan betyda att några inte har tillgång till oss. Vår önskan är i framtiden att skapa någon form av patientfond eller försäkringssystem, så att det går att konsultera våra läkare oavsett ekonomisk situation.

Priserna för en läkarkonsultation varierar beroende på vilken läkare du vill träffa och hur länge.

 • Susanne Wärnhjelm: För barn: 600 kr (30 min), 900 kr (45 min), 1200 kr (60 min). Samma priser gäller för telefonrådgivning. För vuxna: 950 kr (30 min), 1400 kr (45 min), 1800 kr (60 min). Intyg som inte skrivs i samband med en konsultation kostar 600 kr. Betalning via Swish eller kontant på plats alternativt via faktura om så önskas.
 • Anna Maria Widemann: 950 kr (30 min), 1400 kr (45 min), 1800 kr (60 min). För telefon- och videokonsultation: 400 kr (upp till 15 min), 800 kr (upp till 30 min) 1200 kr (upp till 45 min). Läkarintyg för sjukpenning: första intyg 450 kr. Förlängning av sjukskrivning där jag skrivit läkarintyg förut: 250 kr. Läkarutlåtande om Hälsotillstånd (så kallat LuH som behövs för att t ex ansöka om varaktig sjukersättning): Pris beroende på tidsåtgång, omkring 1000 kr. Betalning via Swish, kontant på plats eller insättning på bankgiro.
 • Ursula Flatters: 1400 kr (30 min), 1850 kr (45 min), 2300 kr (60 min). Betalning via faktura som skickas hem efter besöket från mottagningen 2-Heal, som Ursula samarbetar med.

Priserna skiljer sig åt beroende på vilken behandling du är intresserad av.

 • Konstterapi hos Christine Loser: Målning i grupp 300 kr (60 min), målning enskilt 500 kr (60 min). Betalning via Swish eller kontant på plats.
 • Metallfärgljusterapi hos Christine Loser: 400 kr (45 min). Betalning via Swish eller kontant på plats.
 • Läkeeurytmi hos Tiina Niskanen: 450 – 750 kr (45-60 min). Betalning via Swish, kontant på plats eller faktura.
 • Metallfärgljusterapi hos Tiina Niskanen: 350 – 500 kr (45 – 55 min.)  Betalning  via Swish, kontant på plats eller faktura.
 • Sångterapi hos Ulrika Kärrman: 450 – 700 kr (enskilt tillfälle 45-60 min). Betalning exempelvis via Swish. Sång för hälsan med olika teman i grupp – kostnad kommer att stå vid annonsering.
 • Rytmisk insmörjning/massage, yttre behandlingar och stöd för egenvård hos Anne Ingeborg Haugholt: 200 – 750 kr (30-60-70 min). Kan göra hembesök. Betalning via Swish eller kontant på plats.
 • Fysioterapi/Feldenkrais hos Natalia Sosnowska: 750 kr (60 min.) Betalning via Swish eller faktura. Tar emot på plats eller digitalt.
 • Barnhälsovård hos Frida Brant Burman: 300 kr (30 min), 600 kr (60 min). Betalning via Swish eller kontant på plats.
 • Biografisk samtalsterapi hos Hannele Grantzau: 650 kr (60 min), 300 kr per person vid gruppsamtal. Betalning via Swish, kontant på plats eller faktura.
 • Konstterapi hos Linda Walldaria: Målning i grupp 300 kr (60 min), målning enskilt 500 kr (60 min). Betalning via Swish för enstaka tillfällen eller faktura vid hel terapi på ca 12 ggr.
 • Konstterapi hos Kerstin Bång: terapeutisk målning, modellering och hälsomålning i grupp 300 kr (60 min), enskilt 500 kr (60 min). Betalning via Swish eller kontant på plats.
 • Samtal under graviditet hos Kirsten Nisted, 600 kr (60 min), Betalningssätt enl. överenskommelse
 • Familjekonstellation hos Anna Maria Wiedemann – individuell konstellation: med dockor eller golvmarkörer; upp till 90 min 1500;- med möjlighet att ha handledare/backup med på plats (inkluderat i priset)
Fristående behandlare

Samtal/vägledning/rådgivning hos Riitta-Liisa Pölkki: 1000 kr (60 min); hyposyntes/hypnos/healingbehandling 1300 kr (60 – 90 min); stresshantering som friskvård 990 kr (60 min). Betalning per Swish eller kontant. Epassi -klienter genom epassi -app.

Besök hos dietist Marie Q Assarsson: 45 min dietistbesök (rekommenderad tid för nybesök och första återbesök) 975 kronor, 30 min 745 kronor, 15 min telefonuppföljning 295 kronor.

Psykoterapi hos Ingela Edström, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, 800 kr/session (50 min).

 I nuläget är vi inte anslutna till Region Stockholm vilket gör att alla besök och telefonrådgivning betalas privat.

 • Barnläkarbesök kostar 600 kr/halvtimme

Tid för konsultation hos barn- och allmänläkare och för behandling hos våra terapeuter bokar du via e-post: bokning@phoenixmottagningen.nu eller på telefon: 073-355 95 36

OBS! Bokning av behandling hos de fristående behandlare, som hyr rum på mottagningen, görs direkt till terapeuten ifråga enligt information på den här sidan.

Om du måste avboka din tid hos läkare eller terapeut, måste du göra det senast 24 timmar innan, annars debiteras hela kostnaden för det inbokade besöket.

Avboka din tid via e-post: bokning@phoenixmottagningen.nu eller på telefon: 073-355 95 36