Det är vi som arbetar på mottagningen. Välkommen att boka tid för en läkarkonsultation eller behandling hos oss!

Phoenixmottagningen är privat. Alla som är verksamma på mottagningen har eget företag.

Fotograf: Boris Laible

Susanne Wärnhjelm

Leg. läkare, Specialist i Barn- och Ungdomsmedicin

Susanne Wärnhjelm är barnläkare – färdigutbildad 1997 i Tromsö, Nord-Norge, med tysk läkarexamen från 1988. Hon vidareutbildade sig i Antroposofisk medicin 1989 och till läkeeurytmist 1998 i Schweiz. Susanne arbetade som överläkare med inriktning barnneurologi på universitetskliniken i Tromsö till 2003 då hon och familjen flyttade till Järna, Sverige. 2006 startade hennes man och hon Cosmos-centre med boende och skola för funktionshindrade barn i Dormaa Ahenkro i Ghana. I Järna har hon arbetat deltid på läkepedagogiska, socialterapeutiska boenden, olika Waldorfskolor, Kirstens familjehälsa, Vidarkliniken och Vidar VC tills den stängde 2019.  I december 2019 startade hon och Kirsten Nisted Phoenixmottagningen p g a efterfrågan av antroposofisk medicin. I tillägg arbetar hon idag på 6 olika Waldorfskolor i landet och 3 Socialterapeutiska boenden samt som utbildare bland annat i Läkeeurytmiutbildningen i Norden.

Ursula Flatters

Leg. läkare, Specialist i Allmänmedicin

Ursula Flatters har i över 30 år arbetat med medicinsk rehabilitering och rehabilitering av patienter med cancerdiagnoser på Vidarkliniken. Hon är mycket kunnig och har lång erfarenhet av antroposofiskt orienterad medicin. Ursula har varit verksam inom primärvård såväl som slutenvård och har arbetat som allmänläkare på Vidar Vårdcentral.

Hon arbetar nu både med en grupp specialistläkare och terapeuter på mottagningen ”2-Heal” i Stockholm och på Phoenixmottagningen i Järna där hon samarbetar med mottagningen sjuksköterskor och terapeuter.

Anna Maria Wiedemann

Leg. läkare, Specialist i Allmänmedicin

Anna Maria Wiedemann är född och uppvuxen i Tyskland- Hon arbetade på Vidarkliniken 2008-2009 och sedan på Vidar VC till 2019. Helhetssyn och kontinuitet samt individuellt bemötande är ledstjärnor för Anna Maria. Hon försöker hitta det för patienten bästa – vilket kan vara ”vanliga“ mediciner lika väl som antroposofiskt tillverkade, att remittera till andra terapeuter eller läkare eller att skicka med en meditation eller en fråga.

Anne Ingeborg Haugholt

Leg. Sjuksköterska, Certifierad i Antroposofisk Omvårdnad

Anne Ingeborg Haugholt utbildade sig till sjuksköterska i Norge och arbetade efter sin examen på norska sjukhus under några år. Hon gick därefter en vidareutbildning för sköterskor i utvidgad omvårdnad genom antroposofi / modern livsvetenskap på Ita Wegman kliniken i Schweiz, vidareutbildning inom psykiatrisk omvårdnad – Friedrich Husemann klinik i Tyskland samt Rytmisk Massage enligt Wegman/ Hauschka – utbildning -Margaretha Hauschka Schule i Bad Boll. Efter att ha arbetat på kliniken i 5 år återvände hon till Norge 1987 och arbetar i team med läkare och terapeuter i Terapeutikum i Oscgarsgate /Oslo. 1996 blev Anne Ingeborg tillfrågad om att bli vårdföreståndare på Vidarkliniken, vilket hon var fram till 2004, då hon övergick till att på heltid ägna sig åt utbildning och utvecklingsfrågor på kliniken. Hon är utbildare i Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka och inom klinisk omvårdnad – konsten att vårda – individbaserad hälsofrämjande.

Sedan Vidarklinikens nedläggning arbetar Anne Ingeborg  med Avancerad sjukvård i hemmet och är dessutom verksam på Phoenixmottagningen.

Christine Loser

Leg. Sjuksköterska, Dipl. Konst- och metallfärgljusterapeut

Christine Loser, född och uppvuxen i Österrike, är utbildad som sjuksköterska med fortbildning i antroposofisk omvårdnad. Hon vidareutbildade sig till Konstterapeut i Järna med praktik på Klinik Arlesheim i Schweiz och till Metallfärgljusterapeut i Tyskland. Hon arbetade på Vidarkliniken från 1992 till 2019 som sjuksköterska och terapeut.

Christine är verksam både inom Phoenixmottagningen och på Ekoasen i Ytterjärna Trädgårdspark.

Tiina Niskanen

Leg. sjuksköterska, Dipl. Läkeeurytmist

Tiina Niskanen har över 30 års erfarenhet från arbete inom vård och terapi. I bakgrunden är hon psykiatrisjuksköterska och har mångårig erfarenhet av antroposofisk omvårdnad på Vidarkliniken. Sedan 2006 har hon arbetat huvudsakligen med läkeeurytmi, på Vidarklinikens sjukhus, i öppenvård, samt i skolvärlden.

Förutom på Phoenixmottagningen arbetar Tiina som läkeeurytmist på Kristofferskolan i Stockholm samt studerar till metallfärgljusterapeut.

Arbetet med läkeeurytmi öppnar mina ögon, om och om igen, för att se de omfattande resurser, läknings- och utvecklingskrafter som finns hos var och en av oss.”

Natalia Sosnowska

Leg. Sjukgymnast, Aukt. Feldenkraispedagog, Dipl. Medicinsk Lymfterapeut

Natalia Sosnowska är leg. Sjukgymnast och auktoriserad Feldenkraispedagog, samt lymfterapeut. Hon erbjuder kvälls- och helgkurser i Feldenkrais-metoden.

Hennes arbete går ut på att hjälpa människor att röra sig och må bättre med hjälp av rörelse samt en ökad förmåga till uppmärksamhet och närvaro i kroppen, i vila och i rörelse. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med stress, smärta och onkologisk rehabilitering dels på Vidarkliniken, dels inom palliativ vård inom Avancerad Sjukvård i Hemmet och hospiceverksamhet.

Frida Brant Burman

Leg. Barnsjuksköterska, Leg. Barnmorska

Frida Brant Burman är barnsjuksköterska och barnmorska. Hon har tidigare arbetat tillsammans med Kirsten och Susanne på Kirstens Familjehälsa och arbetar nu på BB Södersjukhuset. Hon tar emot familjer för BVC-konsultationer på Phoenixmottagningen och kan även erbjuda hembesök efter förlossning.

Kirsten Nisted

Leg. Barnmorska

Kirsten Nisted är barnmorska, mamma och mor-och farmor. Hon drev mottagningen Kirstens familjehälsa i 12 år, en verksamhet, som hade BVC- och MVC-avtal med Landstinget samt förlossningshjälp hemma eller på sjukhuset. Bästa vården att ha kontinuitet under tiden som småbarnsförälder.

Numera är Kirsten pensionerad och hjälper på olika sätt Phoenixmottagningen. Kirsten bokar tider tillsammans med Christine Loser.

Ulrika Kärrman

Werbeck Sångterapeut och -pedagog

Ulrika Kärrman är Sångterapeut, Klang och Andningsterapeut samt Sångpedagog i Werbecksång. Hon är dessutom dipl. Eurytmist, dipl. Läkepedagog och sjukvårdsutbildad. Hon har utbildats i Sverige, Tyskland, Holland och Schweiz.

Hannele Grantzau 

Cert.Biografisk samtalsterapeut, Dipl. Klassisk Homeopat, Leg. Waldorflärare

Hannele har många års erfarenhet av arbete med människor som pedagog, terapeut och ledare i människovårdande organisationer. Hon lärde känna biografimetoden redan på 1980-talet genom olika kurser och har sedermera utbildat sig till biografisk samtalsterapeut i England där Biography and Social Development Trust har arrangerat denna utbildning sedan 1975. ( Accredited by The Brittish Association for Counselling and Psychotherapy). Hon gör holistiskt biografiarbete och samtalsterapi med enskilda eller små grupper samt har kursverksamhet riktad t ex medarbetare inom skolan och vården.

Tove Bellander

Leg. Sjukgymnast & Dipl. Medicinsk Lymfterapeut

Tove är sjukgymnast & lymfterapeut och erbjuder bedömning, behandling och konsultation vid olika typer av svullnader i huden, såsom venösa, kardiella och lymfatiska ödem. För närvarande arbetar hon huvudsakligen på Olivia rehabilitering, mottagningen för planerad specialiserad lymfrehabilitering, Danderyd. Åren dessförinnan arbetade hon inom primärvården, på numera nedlagda Tallhöjden rehab i Södertälje.
Tove arbetar enligt KFÖ-konceptet (Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi) i vilket bl.a. manuell terapi och kompression är viktiga delar, både som egenbehandling och behandling på mottagningen. Kunskap och patientutbildning är viktiga delar av rehabiliteringen.

Eftersom mottagningen bedrivs helt privat kan kompressionskläder och andra material inte förskrivas subventionerat. Tove kan dock erbjuda mätning och konsultation avseende kompressionskläder, på- och avtagningshjälpmedel m.m.

Christina Friberg

Leg. Sjuksköterska, Certifierad i Antroposofisk omvårdnad

Christina Friberg har 25 års erfarenhet som sjuksköterska på Vidarkliniken. Hon har arbetat i slutenvården. De första åren huvudsakligen med cancerpatienter och de senaste åren har hon arbetat med stressrehabilitering.

Christina tycker att kombinationen av skolmedicin och antroposofisk medicin/omvårdnad alltid har varit ett spännande och intressant arbetsfält. Att Rytmisk insmörjning har varit ett viktigt inslag i vården för henne.

Beatrice Penningar

Leg. Sjuksköterska, Grundutbildning i Antroposofisk omvårdnad

Beatrice Penningar har arbetat på Vidarkliniken från 2011 och på Vidar vårdcentral från 2014 fram till stängningen. Hon har arbetat som diabetessköterska och arbetar på Phoenixmottagningen med företagshälsa tillsammans med Anna Maria Wiedemann.

Fristående behandlare

På mottagningen hyr vi i mån av kapacitet ut rum till fristående behandlare. Bokning av tid för behandling sker direkt hos terapeuten i fråga.

Sauli Luoma är Osteopat och kommer till Phoenixmottagningen och ger behandlingar. Han bor i Leksand och frilansar hos oss ungefär varje månad några dagar. Passa på att boka behandling eller få en bedömning av balansen i din kropp och själ.

Se gärna hans hemsida.

Boka via e-post info@osteopatsauliluoma.se eller på telefon 0705 367917.