Det är vi som arbetar på mottagningen. Välkommen att boka tid för en läkarkonsultation eller behandling hos oss!

Vi hyr i mån av kapacitet ut rum till fristående behandlare. Här kan du läsa mer om dem.

Phoenixmottagningen drivs i privat regi, men är inte en juridisk person. Alla som är verksamma på mottagningen är egna företagare eller kan fakturera konsultationen/behandlingen via ett företag som de har ett anställningsförhållande till.

Fotograf: Boris Laible

Susanne Wärnhjelm

Leg. läkare, Specialist i Barn- och Ungdomsmedicin, subspecialitet Barnneurologi

Susanne Wärnhjelm är barnläkare – färdigutbildad 1997 i Tromsö, Nord-Norge, med tysk läkarexamen från 1988. Hon vidareutbildade sig i Antroposofisk medicin 1989 och till läkeeurytmist 1998 i Schweiz. Susanne arbetade som överläkare med inriktning barnneurologi på universitetskliniken i Tromsö till 2003 då hon och familjen flyttade till Järna, Sverige. 2006 startade hennes man och hon Cosmos-centre med boende och skola för funktionshindrade barn i Dormaa Ahenkro i Ghana. I Järna har hon arbetat deltid på läkepedagogiska, socialterapeutiska boenden, olika Waldorfskolor, Kirstens familjehälsa, Vidarkliniken och Vidar VC tills den stängde 2019.  I december 2019 startade hon och Kirsten Nisted Phoenixmottagningen p g a efterfrågan av antroposofisk medicin. I tillägg arbetar hon idag på 6 olika Waldorfskolor i landet och 3 Socialterapeutiska boenden samt som utbildare bland annat i Läkeeurytmiutbildningen i Norden. Arbetar sedan 2021 deltid som överläkare i Barnneurologi på Regionssjukhuset i Eskilstuna.

Ursula Flatters

Leg. läkare, Specialist i Allmänmedicin

Ursula Flatters har i över 30 år arbetat med medicinsk rehabilitering och rehabilitering av patienter med cancerdiagnoser på Vidarkliniken. Hon är mycket kunnig och har lång erfarenhet av antroposofiskt orienterad medicin. Ursula har varit verksam inom primärvård såväl som slutenvård och har arbetat som allmänläkare på Vidar Vårdcentral.

Ursula är medarbetare på 2HEAL, en mottagning för helhetshälsa som finns i Stockholm, Järna, på Västkusten och i Skåne. Läs gärna mer på www.2heal.se.  Verksamheten i Järna sker på Vidarkliniken – i lokaler som hyrs av Phoenix, ideell förening – i samarbete med sjuksköterskor och terapeuter där.

Anna Maria Wiedemann

Leg. läkare, Specialist i Allmänmedicin

Anna Maria Wiedemann är född och uppvuxen i Tyskland- Hon arbetade på Vidarkliniken 2008-2009 och sedan på Vidar VC till 2019. Helhetssyn och kontinuitet samt individuellt bemötande är ledstjärnor för Anna Maria. Hon försöker hitta det för patienten bästa – vilket kan vara ”vanliga“ mediciner lika väl som antroposofiskt tillverkade, att remittera till andra terapeuter eller läkare eller att skicka med en meditation eller en fråga.

Anna Maria är under utbildning till familjekonstellatör och det går sedan mars 2024 att boka tider enskilt som övningsklient till reducerat pris eller att delta i en workshop (för aktuella tider se under Evenemang i menyn).

Anna Maria Wiedemann erbjuder även tider för läkarkonsultationer eller individuella konstellationer på Södermalm i Sakina mottagningens lokaler, Katarina Bangata 70, 116 42 Stockholm

Anne Ingeborg Haugholt

Leg. Sjuksköterska, Certifierad i Antroposofisk Omvårdnad

Anne Ingeborg Haugholt utbildade sig till sjuksköterska i Norge och arbetade efter sin examen på norska sjukhus under några år. Hon gick därefter en vidareutbildning för sköterskor i utvidgad omvårdnad genom antroposofi / modern livsvetenskap på Ita Wegman kliniken i Schweiz, vidareutbildning inom psykiatrisk omvårdnad – Friedrich Husemann klinik i Tyskland samt Rytmisk Massage enligt Wegman/ Hauschka – utbildning -Margaretha Hauschka Schule i Bad Boll. Efter att ha arbetat på kliniken i 5 år återvände hon till Norge 1987 och arbetar i team med läkare och terapeuter i Terapeutikum i Oscgarsgate /Oslo. 1996 blev Anne Ingeborg tillfrågad om att bli vårdföreståndare på Vidarkliniken, vilket hon var fram till 2004, då hon övergick till att på heltid ägna sig åt utbildning och utvecklingsfrågor på kliniken. Hon är utbildare i Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka och inom klinisk omvårdnad – konsten att vårda – individbaserad hälsofrämjande.

Sedan Vidarklinikens nedläggning arbetar Anne Ingeborg  med Avancerad sjukvård i hemmet och är dessutom verksam på Phoenixmottagningen.

Christine Loser

Leg. Sjuksköterska, Dipl. Konst- och metallfärgljusterapeut

Christine Loser, född och uppvuxen i Österrike, är utbildad som sjuksköterska med fortbildning i antroposofisk omvårdnad. Hon vidareutbildade sig till Konstterapeut i Järna med praktik på Klinik Arlesheim i Schweiz och till Metallfärgljusterapeut i Tyskland. Hon arbetade på Vidarkliniken från 1992 till 2019 som sjuksköterska och terapeut.

Christine är verksam både inom Phoenixmottagningen och på Ekoasen i Ytterjärna Trädgårdspark.

Tiina Niskanen

Leg. Sjuksköterska, Dipl. Läkeeurytmist och Metallfärgljusterapeut

Tiina Niskanen har över 30 års erfarenhet från arbete inom vård och terapi. I bakgrunden är hon psykiatrisjuksköterska och har mångårig erfarenhet av antroposofisk omvårdnad på Vidarkliniken. Sedan 2006 har hon arbetat huvudsakligen med läkeeurytmi, på Vidarklinikens sjukhus och öppenvård samt i skolvärlden. Från 2023 arbetar hon även med metallfärgljusterapi.

Förutom på Phoenixmottagningen arbetar Tiina som läkeeurytmist på Kristofferskolan i Stockholm.

Arbetet med läkeeurytmi öppnar mina ögon, om och om igen, för att se de omfattande resurser, läknings- och utvecklingskrafter som finns hos var och en av oss.”

Natalia Sosnowska

Leg. Sjukgymnast, Aukt. Feldenkraispedagog, Dipl. Medicinsk Lymfterapeut

Natalia Sosnowska är leg. Sjukgymnast och auktoriserad Feldenkraispedagog, samt lymfterapeut. Hon erbjuder kvälls- och helgkurser i Feldenkrais-metoden.

Hennes arbete går ut på att hjälpa människor att röra sig och må bättre med hjälp av rörelse samt en ökad förmåga till uppmärksamhet och närvaro i kroppen, i vila och i rörelse. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med stress, smärta och onkologisk rehabilitering dels på Vidarkliniken, dels inom palliativ vård inom Avancerad Sjukvård i Hemmet och hospiceverksamhet.

Kirsten Nisted

Leg. Sjuksköterska, Leg. Barnmorska

Kirsten är barnmorska och hon drev Kirstens familjehälsa i 12 år, en verksamhet som hade BVC och MVC avtal med Landstinget samt förlossningshjälp hemma eller på sjukhuset. Bästa vården är att ha kontinuitet under graviditet och småbarnstiden.

Kirsten är numera pensionerad och hjälper på olika sätt Phoenixmottagningen. Kirsten bokar tider tillsammans med Christina Loser.

Kirsten bistår vid hemförlossning och tar emot på Phoenixmottagningen för samtal under graviditet och ger vägledning att föda på ett naturligt sätt samt tar upp psykiska och antroposofiska aspekter runt ett barns födelse.

Beatrice Penningar

Leg. Sjuksköterska, Grundutbildning i antroposofisk omvårdnad

Beatrice Penningar har arbetat på Vidarkliniken från 2011 och på Vidar vårdcentral från 2014 fram till stängningen. Hon har arbetat som diabetessköterska och arbetar på Phoenixmottagningen med företagshälsa tillsammans med Anna Maria Wiedemann.

Ulrika Kärrman

Werbeck Sångterapeut och -pedagog

Ulrika Kärrman är Sångterapeut, Klang och Andningsterapeut samt Sångpedagog i Werbecksång. Hon är dessutom dipl. Eurytmist, dipl. Läkepedagog och sjukvårdsutbildad. Hon har utbildats i Sverige, Tyskland, Holland och Schweiz.

Hannele Grantzau 

Cert.Biografisk samtalsterapeut, Dipl. Klassisk Homeopat och terapeut i Cellmineralbehandling/Anlitz-analys enligt Dr Schüssler och Dr Hickethier, Leg. Waldorflärare

Hannele har många års erfarenhet av arbete med människor som pedagog, terapeut och ledare i människovårdande organisationer. Hon lärde känna biografimetoden redan på 1980-talet genom olika kurser och har sedermera utbildat sig till biografisk samtalsterapeut i England där Biography and Social Development Trust har arrangerat denna utbildning sedan 1975 (Accredited by The Brittish Association for Counselling and Psychotherapy).

Hon gör holistiskt biografiarbete och samtalsterapi med enskilda eller små grupper samt har kursverksamhet riktad mott ex medarbetare inom skolan och vården.

Linda Walldaria

Dipl. Konstterapeut

Linda utbildade sig till antroposofisk konstterapeut i Järna 2017-2020. Linda har flera konstnärliga utbildningar bakom sig. Från Vårdinge Folkhögskola 2004-2006 och Hagaberg 2016. Hon var verksam med eget företag som porträttkonstnär 2006 – 2014.Linda är utbildad i hypnotiska samtal med neurolinguistisk programmering (NLP. Detta kan kombineras med konstterapi) allt utifrån klientens egna önskemål.

Linda erbjuder dels individuell terapi, dels gruppsessioner i Hälsomålning. På hennes hemsida  www.solochmane.nu finns mer information. Ta kontakt med henne kostnadsfritt om du vill veta mer om vad terapierna kan innebära för just dig.

Angela Ruhri

Eurytmist, Leg. Sjuksköterska

Angela Ruhri är eurytmist, sjuksköterska med komplettering inom antroposofisk omvårdnad och mamma till tre barn. Hon har arbetat på sjukhus med vård av cancerpatienter, rehabilitering och vård av patienter med psykosomatiska sjukdomar och som skolsköterska.  Sedan flera år undervisar hon barn i förskole- och skolåldern i eurytmi.

På Phoenixmottagningen erbjuder Angela kurser i eurytmi, med fokus på övningar som verkar lugnande och centrerande.

Kerstin Bång

Dipl. Konstterapeut

Kerstin Bång är utbildad konstterapeut och undersköterska. Hon har bl a arbetat som undersköterska på Vidarkliniken och som sjukvårdsbiträde på Unterlengenhardt Krankenhaus i Tyskland. Hon har också arbetat med läkepedagogik i särskola och socialpedagogik med vuxna på daglig verksamhet och i gruppboende.

Kerstin tar emot klienter för terapeutisk målning och modellering och hälsomålning, enskilt eller i små grupper.