Lite historik

I flera europeiska länder är antroposofiskt orienterad medicin en del av den offentligt finansierade sjukvården. Så var även fallet i Sverige under många år, men 2019 var tyvärr ett omvälvande år för den antroposofiskt orienterade medicinen i Sverige och för patienter som vill använda den eller vill träffa en antroposofiskt orienterad läkare. Det året upphörde försäljningstillståndet för antroposofiska läkemedel i Sverige och Vidarkliniken och Vidarklinikens Vårdcentral stängde.

Det blev startskottet för Phoenixmottagningen. Vi upplevde att det fanns ett behov av en mottagning med antroposofiskt orienterade läkare, sjuksköterskor och terapeuter. Mottagningen fick sitt namn efter Fågel Fenix – en mytisk fågel som är förknippad med en rad legender från olika kulturer. Den sägs återfödas ur askan av elden den brann upp i.

Om mottagningen

Hos oss kan du konsultera leg. allmänläkare och leg. barnläkare, leg. sjuksköterskor och leg. fysioterapeut samt välutbildade terapeuter inom många områden. En presentation av våra medarbetare finns här.

Alla arbetar utifrån en helhetssyn och kan erbjuda antroposofiskt orienterad medicin och terapi som komplement. Här kan du se våra olika verksamhetsområden.

Mottagningen är privat och alltså inte ansluten till Landstinget. Det innebär att våra patienter själva måste bekosta konsultationer och behandlingar på mottagningen. Mer information om våra priser finns under fliken Bokning och priser.

Phoenix, ideell förening

För att stödja Phoenixmottagningen bildades Phoenix, ideell förening, vars uppgift är medverka till att det finns lokaler och materiel för de verksamma medarbetarna och deras patienter- både ekonomiskt och praktiskt. Mer om föreningen och hur du blir medlem finns här.