Vad är antroposofiskt orienterad medicin?

Antroposofiskt orienterad medicin innebär att komplettera synen på sjukdom och hälsa i skolmedicinen utifrån en förståelse för samspelet mellan kropp, själ och jag. Den inriktas på är att stärka läkningsförmågan och skapa balans för att återfå eller bevara hälsan. Utöver konventionella metoder används antroposofiska läkemedel som bereds ur natursubstanser, omvårdnadsåtgärder och ett flertal terapier. Det är alltså en kombination av kroppsliga behandlingar och terapier där patienten aktivt medverkar. Filosofin bakom detta innebär bl.a. att sjukdom har sin grund i hela människan och att det finns en stor potential för läkning om djupare orsaker kan klarläggas och läkas.

Den antroposofiskt orienterade medicinen bygger på lång beprövad erfarenhet samt en växande forskningsevidens.

Omvårdnaden är viktig och omfattar färdigheter i närvaro i alla moment och använder ofta omslag med olika natursubstanser och insmörjningar med oljor. Kroppsterapi ges exempelvis i form av massage och bad. Fysioterapi/sjukgymnastik används på sedvanligt sätt ibland med t ex Bothmer-gymnastik som en särskild metod. Bland terapierna erbjuds konstnärliga terapier såsom metallfärgljusterapi samt målning och modellering där patienten får möjlighet att gestalta sin egen process och utveckla sina inre resurser. Läkeeurytmi är en särskild rörelseterapi, där en finstämd kroppsnärvaro kombineras med kunskaper kring hur språk och musik kan hjälpa oss att uppleva kroppen som själens instrument. I biografisk samtalsterapi kan sökandet efter mening och förståelsen för hinder och kriser förbättras.

Mer information om den antroposofiskt orienterade medicinen finns att läsa här.