Ge ditt stöd till PHOENIX, ideell förening!

posted in: Okategoriserade | 0

Phoenix, ideell förening vill stödja läkare, sjuksköterskor och terapeuter som önskar arbeta med den antroposofiskt orienterade medicinen.

I dagsläget är det en hel grupp som erbjuder vård på Phoenixmottagningen i lokaler på Vidarkliniken, Ytterjärna. De samarbetar i ett kollegium. För närvarande är det inte möjligt att utöva antroposofiskt orienterad medicin inom den offentligt finansierade vården. Därför måste patienterna dessvärre betala själva.

Det är viktigt att patienterna kan få tillgång till den vård de önskar även om de inte har ekonomiska möjligheter.

Därför behöver vi ditt stöd!

Föreningen ställer lokaler till förfogande. Ju mer av hyreskostnaden som kan täckas av många bäckar små, desto lägre blir hyran och andra kostnader för våra verksamma professioner. Då kan priserna för patienterna sänkas.

  • Du kan bli medlem i Föreningen Phoenixmottagningen – sätt in årsavgiften 300 kr och anmäl dig här på vår hemsida under fliken ”Bli medlem i Phoenix” i menyn. Du får rabatt på vissa av våra evenemang.
  • Du kan skicka ett engångsbidrag
  • Bäst av allt: du kan skicka regelbundna bidrag

BG 5470-5371 eller Swish 123 253 2307

Tack för ditt bidrag!

Ovanstående text finns som pdf här.