Kallelse till årsmöte

posted in: Okategoriserade | 0

Phoenix, ideell förening håller sitt årsmöte torsdag 7 april 2022 kl. 18.00
på Phoenixmottagningen i Ytterjärna.


Dagordning:
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av mötessekreterare
4 Val av två justerare för protokollet
5 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
6 Godkännande av dagordningen
7 Verksamhetsberättelse
8 Ekonomisk berättelse
9 Revisionsberättelse
10 Ansvarsfrihet för styrelsen?
11 Val av styrelseledamöter och ev suppleanter
12 Val av revisor
13 Val av valberedning
14 Besluta om medlemsavgift för 2022
15 Övriga frågor


Anmäl dig via mail till kerstin.m.nyberg@gmail.com eller sms 072 445 45 70
om du vill komma.


Varmt välkomna önskar styrelsen!