Vi erbjuder företag och verksamheter antroposofiskt orienterad företagshälsovård med all den kompetens, som finns samlad på Phoenixmottagningen – läkare, sjuksköterskor och terapeuter.

Vi arbetar förebyggande samt krisreglerande. Vi kan erbjuda utbildningar eller föreläsningar för medarbetare i grupp – om t ex sömn eller stresshantering – samt lära ut egenvård, som fotbad, lättare insmörjningar, omslag mm. Detta kan vara värdefullt t ex för medarbetare att använda för sig själv eller för sina brukare/barn/boende.

Det antroposofiska helhetstänkandet inom det medicinska området hjälper oss att även se på företag som helhet och att kunna bistå på rätt nivå.

Vi som samordnar företagshälsovården är Beatrice Penninger, Leg. Sjuksköterska och Anna Maria Wiedemann, Specialist i Allmänmedicin. 

Vi har båda två arbetat på Vidar Vårdcentral under många år och sett vad antroposofiskt orienterad medicin kunnat tillföra för våra patienter i öppenvården.

Vill ni komma i kontakt med oss och få mer information om vårt upplägg, så når ni oss via e-post på adressen: foretagshalsa@phoenixmottagningen.nu

(Bilden visar från höger till vänster – Anna Maria Wiedemann, Beatrice Penninger, Anne Ingeborg Haugholt, Christina Friberg och Christine Loser – en del av medarbetarna på mottagningen)