Biografisk samtalsterapi är en terapiform baserad på antroposofisk människokunskap, och i det ligger att vi anses ha en individualitet och en egen väg att gå. Vi utvecklas gradvis genom livet genom olika rytmer och lagbundenheter, t.ex. 7-årsrytmen. Olika livsfaser har olika utmaningar och olika utvecklingsmöjlig-heter och livskriser är en del av utvecklingen. En kris är ofta ett uttryck för att något gammalt spelat ut sin roll och att nya möjligheter kan stå för dörren.

För att läsa mer om biografisk samtalsterapi se: “Biografiarbete och biografisk samtalsterapi
-vägar till självförståelse” av Inger Nerdrum, dipl. biografisk samtalsterepeut, publ. 2015