Alla läkare på Phoenixmottagningen har en svensk legitimation och specialistkompetens, vilket innebär att alla är registrerade vårdgivare och följer krav om patientsäkerhet och kvalitet. Läkarna hos oss har också stor kunskap om antroposofiskt orienterad medicinen och terapier.

Antroposofiskt orienterad medicin är utformad för att vara integrativ och utövas av legitimerade läkare. En antroposofiskt orienterad läkare genomför efter sin legitimation ytterligare utbildning enligt internationellt fastställda kriterier.

Inom antroposofiskt orienterad medicin handlar hälsa om att balansera flera faktorer som bidrar till människans välbefinnande – kroppen, medvetandet, tanken och känslan, upplevelsen av mening och sammanhang.

En diagnos kompletterad med en antroposofiskt orienterad helhetssyn omfattar fysiska symtom – till exempel en allvarlig infektion – men också livsstilsfaktorer t ex näring och stress, som påverkar de fysiska symtomen eller som kan medföra en risk för framtiden. Även den personliga historien, ålder och miljö samt sociala faktorer kan ha inflytande på den allmänna hälsan och ingår i en antroposofiskt medicinsk bedömning.

Antroposofiskt orienterade läkare försöker att förstå hela bilden av en patients sjukdom. Detta kan inkludera konventionell diagnos med en fysisk och psykisk sjukdom liksom obalanser i någon av ovanstående funktioner. Mot bakgrund av denna helhetsbild görs i samråd med patienten en individuell behandlingsplan. För att stödja patientens läkning använder man sig vid behov av både ”konventionella” och antroposofiska läkemedel och kan föreslå eller ordinera olika terapier, till exempel läkeeurytmi, massage och konstterapi.