Sedan Kirstens Familjehälsa stängde 2014 har många efterfrågat ett alternativ till ordinarie barnavårdscentraler(BVC) då de upplevt det svårt att få stöd kring sina frågor om vegetarisk mat, vaccinationer och föräldraskap med mera utifrån sin livssyn. Allsidig information är grunden för att kunna göra medvetna val.

Phoenixmottagningen erbjuder därför kontakt med barnsjuksköterska och barnläkare. I nuläget har vi inget avtal med Region Stockholm, vilket innebär att besöken kostar (var god se separat prislista) och vi har inte samma uppföljande ansvar som en regionansluten BVC. Vi rekommenderar att barnet är inskrivet på ordinarie barnavårdscentral även om ni väljer att komma till oss, bland annat eftersom vi inte ger vaccinationer i nuläget. Däremot kan vi ge information och rådgivning om vaccin.

Barnsjuksköterskan kan ge råd kring amning, vegetarisk mat och kost i allmänhet, väga, mäta och göra utvecklingsbedömning.

Barnläkaren kan bland annat göra de rutinmässiga BVC-undersökningarna som görs vid två, sex, tolv och 18 månaders ålder samt vid 5-6 år.

Vi kan även erbjuda vård efter förlossning om du väljer att gå hem efter sex timmar. Barnläkaren kan göra nyföddhetsundersökningen i hemmet, barnmorskan kan göra hembesök och även ta PKU-prov i hemmet. Barnsjuksköterskan kan sedan göra hembesök första månaden för vägning, amnings- och föräldrastöd.

Vi erbjuder också föräldrakurser och föredrag. Aktuella tider för dessa finns här.

Information om vår BVC-verksamhet finns att läsa i en pdf.