Att följa ett barns utveckling och stödja föräldrarna under de första sex levnadsåren på barnavårdscentralen (BVC) är i Sverige en unik och frivillig friskvård för barn. Flera föräldrar efterfrågar dock en alternativ barnhälsovård då de upplever behov att kunna få mer stöd och information kring vaccination och vegetarisk barnmat utifrån sin livssyn. Allsidig information är grunden för att kunna göra medvetna val.

Phoenixmaottagningen erbjuder ett komplement till vanliga BVC. Vi har i nuläget enbart en barnläkare som kan göra samma barnundersökningar som ingår i barnprogrammet på BVC, dvs vid 6 veckor, 6 månader, 10–12 månader och 18 månaders ålder. Dessutom kan läkaren göra viss s.k. sjuksköterskerådgivning och utvecklingsbedömning.

Boka ett första möte med barnläkare Susanne Wärnhjelm och gör upp en plan med henne för ert barns barnhälsovård. Vi rekommenderar att barnet även är inskriven på sin lokala barnhälsovård eftersom vi inte har möjlighet att ge vaccin.

Vi kan även erbjuda vård efter förlossning om du väljer att gå hem efter sex timmar. Barnläkaren kan göra nyföddhetsundersökningen i hemmet och vår barnmorska kan göra hembesök och även ta PKU-prov i hemmet.

Vi erbjuder kurser och föredrag om föräldraskap och barnets utveckling. Information om alla aktuella kurser publicerar vi på vår hemsida under fliken Evenemang i menyn.

Vi har också möjlighet att erbjuda skräddarsydda kurser och föredrag om en grupp med minst fem familjer så önskar. Ta i så fall kontakt med oss via e-post bokning@phoenixmottagningen.nu

Mer information om vår barnhälsovård finns här som pdf.