Feldenkraismetoden

Genom ett utforskande arbete med hjälp av små rörelser som man själv får göra, guidat av pedagogen/terapeuten eller som Feldenkraispedagogen gör åt en, börjar vi förstå oss själv på ett djupare sätt och vi utökar vår ”rörelsepalett”. Vi får tillgång till mer av oss själva, får större frihet/ledighet i oss själva och i relation till omvärlden och vi får flera valmöjligheter.

Resultatet blir att vår funktion förbättras och som ”bi”-effekt kan även eventuell smärta minska. Vi arbetar med att fördela ansvaret för en rörelse genom kroppen, så de små delarna får ett litet ansvar och de stora som orkar, får ett stort ansvar och inte tvärt om så som ofta är fallet när vi har problem kopplade till rörelseförmågan.

Genom att tillämpa kunskapen vi får med hjälp av Feldenkraismetoden, kan vi börja reglera nervsystemet och vi börjar förstå våra gränser bättre och lär oss att acceptera och respektera dem och samtidigt ökar vi vår kapacitet att ta hand om oss själva och återhämta oss. På det sättet ökar vår ork till det vi önskar göra mer av.

Vi utgår från att kroppen alltid gör sitt bästa och för att den ska kunna göra något annat, behöver den få uppleva att något annat är bättre än det den har tillgång till just nu.

Moshe Feldenkrais (1904-1984) var ingenjör och fysiker och arbetade på Marie Curies laboratorium. Han var en av de första européer att få svart bälte i judo. Hans egna problem med ett skadat knä, hans nyfikenhet och förmåga att extrahera det viktigaste ur den kunskap han kom i kontakt med, inklusive hans judokunskap om hur man får ut det mesta ur en rörelse med minsta ansträngning, ledde honom till att kunna hjälpa sig själv och så småningom andra. Han insåg tidigt genom personliga erfarenheter, att man inte kan tillämpa en dualistisk syn på en människa man vill hjälpa, utan man behöver utgå från att ”kropp och själ” är ett system som inte går att dela på och som dessutom påverkar och påverkas av omgivningen.

Feldenkraismetoden är inte så känd i Sverige, men är en accepterad metod inom den allmänna vården och den är mycket känd utomlands tex Tyskland, USA och Australien.