Allt fler människor idag intresserar sig för frågor om hälsa och sjukdom. De vill vara mer delaktiga och ta större ansvar för vården av sig själva, vilket inte minst sökningar på olika sjukdomar på Google visar. Många, som söker information på nätet om hälsa och sjukdomar, vill få kunskap och veta mer om åtgärder som man kan vidta själv. Dock är inte alltid de råd man får genom att söka på Google helt tillförlitliga. Det är viktigt att information förmedlas genom medicinskt utbildad personal, som bedömer vad man kan göra på ett säkert sätt.

På Phoenixmottagningen erbjuder vi stöd och rådgivning om egenvård.

Mer information om egenvård finns att läsa här.