Kan konst vara läkande?

För de flesta barn är det helt naturligt att uppleva glädje i att vara skapande. Som vuxna har vi ofta tappat bort denna spontanitet och kreativitet. Det kan kännas som att en dörr har stängts, särskilt när man befinner sig i en utsatt livs- eller sjukdomssituation.

Att åter få tillgång till detta inre rum kan vara just det som bidrar till att komma i balans igen. I en tid där vi blir översköljda av artificiella bilder skapar vi en motvikt genom att vara konstnärligt verksamma. Detta kan hjälpa till att bygga upp livskraften, kan ge insikter om oss själva, kan göra oss rörligare eller mera balanserade och låta oss se möjligheter.

Genom att dyka in i färgernas värld vid målningsterapi blir själen tilltalad. Känslor kan komma till uttryck samtidigt som det skapade på pappret ger ett intryck och påverkar själen. Färg uppstår ur samspel mellan ljus och mörker och är därmed en avbild av vårt själsliv. Det bjuder in till ett växelspel mellan att vara aktiv, iaktta och göra en ny bedömning tills bilden har växt fram. Målar man på fuktat papper, så kallad ”vått i vått” flyter färgerna i varandra och oväntade effekter kan uppstå. I den så kallade skiktmålningen är papperet torrt, färgerna bildar skimrande slöjor tills ett motiv kan anas och hämtas fram. Som material används oftast akvarell- växt- eller mineralfärger.

Ibland är det mera aktuellt med teckning. Till exempel att teckna av ett föremål så exakt som möjligt och därmed öva sig i att iaktta. Genom att fokusera sig på ett föremål uppstår ett lugn. Tankarna kan komma till ro. Formteckningens syfte är att komma i rörelse till exempel från centrum till periferi och från periferi till centrum, från höger till vänster och tillbaka. Målet är att skapa balans, tydlighet och orientering. Genom att använda torrpastellkritor arbetar man oftast direkt med fingrarna eller hela handen, vilket ger en taktil känsla. Detta kan kännas mindre prestationsfyllt än att måla med pensel. I geometrisk teckning med linjal och passare kommer man i kontakt med lagbundenheter. Den som är i kaos kan uppleva ordning och symmetri. Kolteckning skapar dynamik mellan ljus och mörker.

Eftersom varje människa är en individ är varje terapiprocess individuell och samspelet mellan patient/klient och terapeut är unik och bygger på ömsesidigt förtroende.

Konstterapi används som terapi och även i förbyggande och hälsobefrämjande syfte. Terapin kan vara enskild eller i mindre grupp, där varje deltagare ändå jobbar individuellt.