Werbecksång

Werbecksång är ”arbetsnamnet” för en sångskolning utifrån en antroposofisk människobild. Den utarbetades av den svenska sångerskan, sångpedagogen och -terapeuten Valborg Werbeck-Svärdström ( 1879-1972 ) ihop med Rudolf Steiner. Den utövas på många platser runtom i världen.

Om sångterapi

I det terapeutiska sjungandet får melodierna och de sjungna orden träda tillbaka och det enskilda sjungna ljudets värld träda fram. Där har varje sjungen ljudvärld eller kombination av ljudvärldar sin motsvarighet, sitt verkningsområde i vår mänskliga organism. 

Makrokosmos speglar sig i mikrokosmos genom vår klingande stämma, genom vårt unikaste mänskliga ”redskap” – rösten!  Detta kan ske över den befriade andningen. Andningen som bär de skapande och formande klangerna – varmt omslutande, starkt formande, lätt flyktigt, förtätat glänsande……

Hela processen ledsagas av lyssnandet som subtilt följer det klingande ljudet i och omkring oss. Sångterapin väcker på så vis belivande krafter, får det stagnerade att strömma, det för ”lösa” att komma i form och organismen att komma i balans.

Sångterapin har som mål att aktivera de självläkande krafterna i oss och organismens regeneration. När du sjunger tonar vokaler och konsonanter igenom din kropp och livskropp som belivas.

Man behöver inte vara musikaliskt kunnig för att göra Sångterapi. Alla människor kan göra Sångterapi!