Läkeeurytmi är en rörelseterapi som utvecklats inom den antroposofiskt orienterade medicinen. Sjukdom inskränker på olika sätt vår förmåga att uttrycka oss med vår kropp som redskap.

Eurytmi är en konstart där upplevelsen av språkets och musikens lagbundenheter uttrycks genom rörelser. I läkeeurytmi används också språkljud och musik som grundelement för rörelser som anpassas till patientens speciella behov. Det kan gälla rörelser för att öka den fysiska rörligheten vid t.ex. ledgångsreumatism, förbättra andningen vid astma, lindra smärta vid fibromyalgi, stödja barn med koordinations och koncentrations svårigheter. Läkeeurytmi ger möjlighet till ett förstärkt samspel mellan kropp och själ.

Läkeeurytmi är en terapiform som på ett förfinat sätt stödjer läkeprocessen, genom rörelser som läker samspelet mellan kropp och själ. Rörelserna är mjuka och anpassas till patientens tillstånd och rörelseförmåga.

Läkeeurytmi utövas i dialog med en aktiv och medskapande patient. Läkeeurytmister samarbetar med läkare, men kan också behandla utan läkardelegation. Då behandlas dock inte svåra sjukdomar. Läkeeurytmibehandlingar ges enskilt och med ett till den individuella sjukdomssituationen anpassat innehåll. Gruppaktiviteter finns i friskvårdande syfte.

Sedan snart 100 år har det funnits en bred användning av läkeeurytmi både i förebyggande och behandlande syfte på sjukhus, i enskild praktik, i skolor, inom läkepedagogiken och på arbetsplatser.