Metallfärgljusterapi – Ljus genom färgat glas som terapi

Metallfärgljusterapi är en speciell form av färgljusterapi och har sitt ursprung i Konstterapin. Det färgade ljuset uppstår genom att de enfärgade, monokroma terapiglasen får sin färg av metalloxider så som järn, guld, koppar. Varje terapiglas har sitt unika motiv beroende på dess färg och metallens karaktär och verkan.

Terapiglaset ställs framför ett fönster så att dagsljuset skiner genom, vilket gör att färgen från glaset varierar beroende på väderlek, väderstreck, dagtid och årstid.

Det är ovanligt för oss nutidsmänniskor att titta en längre tid på en färgyta, som inte ändrar sig, som bibehåller färg och form. Självklart har redan det en verkan på betraktaren. I Metallfärgljusterapi är patienten/klienten inte aktiv i det yttre, skall helst luta sig tillbaka, ” bara vara” och vara mottagande.

Metallfärgljusterapi används terapeutiskt eller förebyggande.

Hur går en behandling till:

Patienten/ klienten sitter i en bekväm stol med en filt över sig. Vid första tillfället ges en kort introduktion. Sen följer några minuter för att komma till ro och slappna av i det mörklagda rummet.

Terapiglaset avtäcks och ljuset blir synligt. Patienten/klienten får ett sinnesintryck som upplevs på olika sätt. Ofta är det första förvåning och beskrivs av många som en skönhetsupplevelse. Efter några gånger uppstår ett igenkännande, det kan vara som att möta en nära vän.

Behandlingen avslutas med en eftervila i det mörklagda rummet. Vanligtvis lämnar terapeuten rummet. Därefter följer ett samtal där patienten/klienten är fri att berätta om det hon eller han har upplevt.

Verkan kan vara kroppslig, som fördjupad andning, ökad värmekänsla, fysisk avslappning, ökad närvaro i kroppen. Själsligt kan det ge en känsla av trygghet, hölje, lugn och inre ro. För vissa patienter/klienter kan det även finnas existentiella upplevelser, till exempel att få tröst i en svår livssituation eller att komma i en meditativ stämning.

Tiden framför terapiglasen varierar mellan 3 – 15 minuter och anpassas individuellt.

Allmänt om Metallfärgljusterapi:

Metallfärgljusterapin utvecklades av Marianne Altmaier, konstterapeut, genom Föreningen Lichtblick i Schwörstadt i södra Tyskland i samarbete med antroposofiska läkare.

Den används i internationellt i Tyskland, England, Amerika, Holland och Sverige och är godkänd av den medicinska sektionen i Dornach.

För mer information: www.metallfarblicht.de/en