Hos oss arbetar legitimerade Sjuksköterskor med specialistutbildning i antroposofisk omvårdnad, vilket innebär en utvidgad klinisk omvårdnad där man arbetar självständigt med hälsofrämjande åtgärder samt på remiss från läkare.

Antroposofisk omvårdnad är individbaserad vilket innebär att man intresserar sig för människans livsvärld. Den utvidgar förståelsen av sjukdom och hälsa, utgår från en fördjupad kunskap om livskrafterna, de uppbyggande krafterna, i naturen och människan. Den bygger på iakttagelser av hälsofrämjande rytmer och vikten av värme, ljus, frisk luft och rent vatten.

Sjuksköterskorna vägleder i egenvård och ger olika former av kroppsterapier såsom utvärtes behandlingar:

Utvärtes behandlingar:

  • Våta, varm/kalla och heta omslag med olika örtavkok eller substanser.
  • Kompresser med salva eller olja.
  • Terapeutiska bad såsom fotbad, armbad, sittbad eller helbad med olika substanser.
  • Ångbad av olika slag för luftvägar eller underliv.
  • Kroppsinpackningar; då hela eller delar av kroppen behandlas med uppvärmda filtar med en terapeutisk substans (ex. enbär, lavendel etc).
  • Rytmisk insmörjning enligt Wegman/ Hauschka är en lätt massage som stärker livskrafterna, kan ges i hälsofrämjande syfte, anpassas till akuta situationer, vid rehabilitering eller rekonvalescens. Den ges som del- eller helkroppsinsmörjning. En insmörjning varierar mellan 10 – 30 min. Vila för en helkroppsinsmörjning: 15-20 min.

Se även hemsidan för Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst – en väl beprövad integrativ omvårdnad.