Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka

Rytmisk insmörjning är en lätt och rytmisk beröringsmetod som har sin ursprung i den antroposofiska läkekonsten. Den kan hjälpa individen att komma till inre ro och knyta an till egna läkekrafter och livskrafter. Behandlingen utgår från och stöder de inneboende rytmerna och kan ge avslappning, ökat välbefinnande, förtroende, värme, minskad stress, smärtlindring och förbättrad sömn.

I samråd med patienten väljs en medicinsk olja, som appliceras på kroppen. Vid sjukdom är det viktigt att få flera behandlingar regelbundet i uppbyggande syfte. Som förebyggande behandling eller i friskvårdssyfte kan det räcka med en eller några behandlingar.

Behandlingen ges av sjuksköterskor med utbildning i antroposofiskt orienterad omvårdnad och i Rytmisk insmörjning.

 Se introduktionsfilm om rytmisk insmörjning : https://www.youtube.com/watch?v=RxHqzP1qsYI

Rytmisk Massage enligt Wegman/Hauschka

Massage enligt Wegman/Hauschka är en subtil massageform – förvandlad från svensk massage teknik med de olika grepps kvalitéerna genom Dr. Ita Wegman, som tillfrågar patientens egna läkekrafter – väcker upp medvetande om kropp, själ och det existentiella. Detta sker genom en rytmisk sugande lyhörd hand. Massageformen är lämplig för både kroppsliga och en del psykiska sjukdomar och besvär och anpassas individuellt.

Vid sjukdomsbehandling ges massage på läkarordination. Massagen kan också ges i friskvårdande syfte.