Utvärtes behandlingar är en central och oumbärlig del inom den antroposofiskt orienterade medicinen, även i akuta situationer. Kunskap om dem är väsentlig för läkare, medan för sjuksköterskor är förmågan att utföra de utvärtes behandlingarna grundläggande för deras professionella kompetens samt att som certifierad sjuksköterska inom antroposofisk medicin själv kunna använda dem i hälsofrämjande syfte utan läkare.

Det finns en stor mängd utvärtes behandlingar såsom insmörjningar, bad och omslag av olika slag.

Mer om rytmisk insmörjning enligt Wegmann/Hauschka finns att läsa här.